Politika zasebnosti

 1. UVODNE INFORMACIJE

 

V podjetju IMEX TRADE d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in skrbno varujemo vaše osebne podatke.

V tej Politiki varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju Politika) opredeljujemo načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Ta Politika velja za:

 • vse uporabnike naših spletnih strani imex-trade.si, hairdreamscenter.si, outdoorfitness-fun.si (v nadaljevanju spletne strani),
 • naročilo in izvajanje naročniških pogodb za proizvode in storitve, ki jih ponuja IMEX TRADE,
 • organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih izvaja IMEX TRADE, vključno z obravnavo prijave na tovrstne dogodke,
 • prijavo na naše seminarje, ki jih izvaja IMEX TRADE vključno z obravnavo prijave na takšne seminarje,
 • prijavo na naše novice blagovnih znamk, ki jih zastopamo
 • prijavo na naša obvestila o novostih v naši ponudbi in organizaciji dogodkov,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko telefona, e-pošte, tiskanih obrazcev ali spletnih obrazcev,
 • rezervacije terminov v frizerskem salonu Hairdreams Center,
 • rezervacije nastanitev na portal Booking.com,
 • prenose katerihkoli dokumentov, ki so objavljeni na naši spletni strani,
 • uporabo platform družbenih in socialnih medijev,
 • uporabo kakršnekoli podpore, ali storitve, ki jo ponuja IMEX TRADE na svojih spletnih straneh,

 

 1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

 

Ta Politika se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani IMEX TRADE d.o.o., Borovec 13, 1236 Trzin (v nadaljevanju “IMEX TRADE”, “mi”, “nas”).

IMEX TRADE je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V Primeru, da imate v zvezi z uporabo te Politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te Politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na kateregakoli izmed spodnjih kontaktov:

 • info@imex-trade.si
 • +386 1 562 33 80
 • IMEX TRADE d.o.o., Borovec 13, 1236 Trzin, s pripisom ˝varstvo osebnih podatkov˝.

IMEX TRADE v razmerju do uporabnikov portal Booking.com nastopa kot pogodbeni obdelovalec. Za vsa vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, naj se uporabniki storitev obrnejo na upravljavca osebnih podatkov na portal Booking.com.

 

 1. OSNOVNI POJMI

 

Na tem mestu najdete razlago osnovnih pojmov, ki jih uporabljamo v naši Politiki.

Vsak posamezen spodaj opredeljen pojem ima znotraj te Politike namen kot je opredeljen v tem poglavju.

 • Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (sem spadajo npr. ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).
 • Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.
 • EGP pomeni Evropski gospodarski prostor, ki označuje vse države članice Evropske unije, Islandijo, Norveško in Liechtenstein.

 

 1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

 

V IMEX TRADE vaše osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi jasno izraženih namenov, varno in transparentno.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naše strani, naročila naših proizvodov ali storitev, prijave na naše dogodke ali seminarje, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete vaše osebne podatke).

Vaše osebne podatke pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (kot npr. AJPES).

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. O uporabi piškotkov si lahko več preberete v Poglavju 7 te Politike.

 

4.1 Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

IMEX TRADE o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • Osnovni osebni podatki (ime, priimek)
 • Osnovni kontaktni (telefonska številka, e-naslov)
 • Osnovni podatki o podjetju, za katerega delate (ime podjetja, funkcija, ki jo v podjetju opravljate, št. zaposlenih)
 • Osnovni podatki o kupo-prodajnem razmerju za proizvode in storitve, ki jih trži IMEX TRADE (tip proizvoda, datum nakupa),
 • Informacije o vašem računalniku (IP naslov, vrsta naprave, vrsta brskalnika), podatki glede uporabe naše spletne strani (vsebine, ki ste si jih ogledali, čas, ki ste ga prebili na naši spletni strani, kaj ste kliknili) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila
 • Podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo dostave naročenega blaga (naslov, poštna številka, mesto).

V IMEX TRADE skrbno varujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbiramo zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Nameni, za katere zbiramo osebne podatke, so opredeljeni v poglavju 4.3. te Politike.

 

4.2 Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov lahko obdelujemo vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili;
 • kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete;
 • kadar ima IMEX TRADE za obdelavo vaših osebnih podatkov zakoniti interes (kadar obdelujemo podatke na podlagi zakonitega interesa bomo to izrecno opredelili znotraj te Politike).
 • Kadar je to nujno potrebno, zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo zlasti podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti in podatki o dokazu poslovnih dogodkov).

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru, da nam ne posredujete vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo naročila blaga ali storitev, ki jih nudimo (npr. sklenitev pogodbe, sprejem naročil, prijava na seminar, rezervacije terminov frizerskih storitev ipd.), tovrstnih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic vendar pa vas opozarjamo, da določenih storitev (kot je npr. e-obveščanje in prilagajanje oglaševanja tako da ustreza vašim potrebam) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve, ne bomo mogli zagotavljati.

 

4.3 Nameni obdelave

IMEX TRADE bo vaše podatke obdeloval zgolj za določene, izrecne in zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v tej Politiki.

Nameni, za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke, so opredeljeni spodaj. IMEX TRADE lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke so naslednji:

 • Komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja(sem spadajo zlasti komercialna komunikacija, odgovarjanja na vaša vprašanja in povpraševanja, oddanih preko spleta ali na tiskanih obrazcih, izpolnjevanje anket o zadovoljstvu, ipd.).
 • Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.Sem spada zlasti spremljanje prijav in naročil, oddanih preko naše spletne strani in EDI sistema (na ta način vam lahko zagotovimo uspešno prijavo na naše dogodke, seminarje in omogočimo izvedbo naročil kot so e-poslovanje, naročila v spletni trgovini in portalu EDI). Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z naročili v naši spletni trgovini, obdelujemo z namenom sklenitve in izvršitve pogodbe, ki je bila sklenjena z vami. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za izvedbo naročila, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.
 • Za namene tržne komunikacije (sem spadajo obvestila o novih proizvodih in storitvah oz. novostih obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira IMEX TRADE ter prijava na naše e-novice).
 • Za namene tržne komunikacije, na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb. Uporaba nekaterih osebnih podatkov nam pomaga, da našo komunikacijo z vami prilagodimo tako, da bi bila za vas čimbolj zanimiva in uporabna. Na podlagi določenih osebnih podatkov, posameznike razvrstimo v skupine, kar pomeni, da vsaka tako ustvarjena skupina prejema z naše strani tržna sporočila z drugačno vsebino. Pri samem razvrščanju spremljamo tudi posameznikovo aktivnost. Tržno komunikacijo s prilagojenimi oz. individualiziranimi ponudbami bomo izvajali le na podlagi vašega izrecnega soglasja.
 • Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, ki so opredeljene v 6. poglavju. Vaše podatke bomo posredovali le, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja varnega in zakonitega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (kot npr. davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom).
 • Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Za zaščito našega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite naših pravic, lahko pride do razkritja osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo razkrili le na način in pod pogoji, ki ga zahteva zakon.
 • Za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naših spletnih strani, kar predstavlja naš zakoniti interes po ohranjanju in/ali izboljševanju našega poslovnega uspeha.

Vsakršno obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerekoli kontaktne točke, opredeljene v Poglavju 2 te Politike.

 

4.4 Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo in (i) samo toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo, ali (ii) za obdobje, ki ga predpisuje zakon (kot je npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz.(iii) za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica tega soglasja z vaše strani (več o tem kako lahko soglasje prekličete si preberite v poglavju 9 te Politike). Podatke, zbrane na podlagi soglasja, bomo izbrisali še pred vašim preklicem, v primeru, da je bil dosežen namen za katere smo podatke zbrali.

Osebne podatke, za katere je rok hrambe potekel (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani ali ker je potekel zakonsko določen rok ipd.) bomo ali izbrisali, ali uničili ali anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

V primeru, da potrebujete v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov kakršnekoli dodatne informacije, se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov, ki so opredeljeni v Poglavju 2 te Politike.

 

 1. VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

 

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov smo v IMEX TRADE sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, kot na primer:

 • redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • informirano in skrbno sodelovanje ob izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

V IMEX TRADE varujemo vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajamo upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

IMEX TRaDE bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

V primeru sume storitve kaznivega dejanja, bo IMEX TRADE kršitve prijavil tudi pri policiji in pristojnem državnem tožilstvu.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa vas bo IMEX TRADE o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

 

 1. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Vaše osebne podatke lahko, zgolj za to da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani, posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenim tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj. Vsak uporabnik, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani. Prav tako so vsi uporabniki zavezani tako k spoštovanju veljavne zakonodaje, kot tudi z določbami politike varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 1. Poslovnim partnerjem, ki nam pomagajo zagotavljati določene storitve: Sem spadajo predvsem oglaševalske in marketinške agencije pa tudi podjetju Datalab, ki nudi podporo in vzdrževanje našemu informacijskemu sistemu ter podjetje Google, ki nam pomaga pri organizaciji prijav na naše seminarje. Za namene spremljanja naročil po meri posredujemo osebne kontakte tudi Hairdreams Gmbh. Za namene oglaševanja – remarketinga uporabljamo storitve Google AdWords in Google Analytics, kot tudi Facebook Ads, ki nam pomagajo, da vam omogočimo predvajanje tistih oglasov, ki so za vas relevantni.
 2. Drugim pogodbenim partnerjem, oz. skrbijo za potrebe IMEX TRADE (računovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.).
 3. Kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr. davčni organi, sodišče, ipd.).

Vaše osebne podatke lahko prenesemo k tretjim osebam (opredeljenim zgoraj) izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP), kjer lahko te podatke obdelujemo tako mi kot posamezna tretja oseba. Pri vsakem prenosu izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo izvedli posebne dodatne ukrepe, da zagotovimo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov.

Takšne ukrepe predstavljajo predvsem dogovori s tretjimi osebami o vzpostavitvi zavezujočih pravil na področju varstva osebnih podatkov, preverba ali obstajajo odobreni mehanizmi certificiranja,  ki ustrezajo našim standardom varstva osebnih podatkov in sklenitev ustreznih pogodbenih obveznosti, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

 1. POLITIKA PIŠKOTKOV

 

COOKIES – KAJ SO?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Piškotke uporabljamo za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

 

ZAKAJ SE UPORABLJAJO?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,

 

POPIS PIŠKOTKOV:

 1. NUJNO POTREBNI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno.

 1. IZKUSTVENI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere vsebine na naši spletni strani najpogosteje obiskujete). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika. Poskrbijo pa, da je uporaba spletne strani prijetna izkušnja.

 1. FUNKCIONALNI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr., jezik, regijo,) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

 1. OGLASNI ALI CILJANI PIŠKOTKI

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

 

NADZOR PIŠKOTKOV

​ Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Internet Explorer 9

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, ki nam omogočajo, da izboljšamo in optimiziramo našo spletno stran in s tem vam omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo.

Piškotki (angl. cookies) so preproste tekstovne datoteke, ki jih nekatere spletne strani preko brskalnika shranijo na vaš računalnik in shranjujejo nekatere neosebne podatke.

Uporaba piškotkov nam omogoča prilagoditev posameznih spletnih vsebin tako, da so bolj privlačne za posameznika. Poleg tega pa izvajamo tudi analize uporabe spletne strani, ki nam omogočajo, da svojo spletno stran izboljšujemo in uredimo tako da je uporabnikom bolj prijazna.

Nekateri piškotki so nujno potrebni, saj brez njih ni moč zagotavljati delovanja spletnih strani, vse ostale piškotke pa lahko zavrnete. Nujno potrebne piškotke zagotavljamo za shranjevanje statističnih podatkov glede uporabe naše spletne strani in za shranjevanje informacij, ki so potrebne za izpolnitev kontaktnih obrazcev, ki so ponujeni na naši spletni strani.

Poleg nujno potrebnih pa na naši spletni strani uporabljamo tudi druge piškotke, ki nam omogočajo, da bolje spoznamo naše uporabnike in vam, na podlagi zbranih podatkov, zagotovimo prilagojeno oglaševanje. Zavrnitev uporabe piškotkov lahko povzroči, da določene vsebine oz. funkcije spletne strani ne bo moč zagotoviti (sem spada predvsem prilagoditev spletne strani tako, da je za uporabnika bolj zanimiva in privlačna).

Pregled vseh piškotkov najdete v tabeli na koncu tega poglavja.

Na naših straneh, poleg lastnih piškotkov, uporabljamo naslednje piškotke ponudnikov piškotkov (piškotke tretjih oseb): Google AnalyticsGoogle AdWords, Display Advertising extension for Google Analytics (vse naštete piškotke upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), Hotjar, Facebook Custom Audience in Facebook remarketing (Piškotke upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420).

Vse zgoraj naštete piškotke tretjih oseb lahko zavrnete oz. kadarkoli izbrišete v vašem brskalniku.

 • Za izbris piškotkov Google Analytics nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝pum˝
 • Za izbris piškotkov Google AdWords nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝www.imex-trade.si˝
 • Za izbris piškotkov Display Advertising extension for Google Analytics nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝__ar_v4˝.
 • Za izbris piškotkov Hotjar nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝_hjIncludedInSample ˝
 • Za izbris piškotkov Facebook Custom Audience in Facebook remarketing nastavitve svoj brskalnik tako, da bo zavrnil piškotke z domeno ˝facebook˝

Uporabnike opozarjamo, da lahko pride pri zgoraj naštetih ponudnikih do zbiranja določenih osebnih podatkov, ki ni povezano zbiranjem podatkov, ki ga izvaja IMEX TRADE. Vsakršno takšno ločeno zbiranje osebnih podatkov, ni zajeto s to Politiko temveč je opredeljeno v politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov.

Več o varovanju osebnih podatkov glede piškotkov tretjih oseb, je dostopno na politikah zasebnosti posameznega ponudnika piškotkov tretjih oseb:

IMEX TRADE na svoji spletni strani uporablja določene gradnike drugih ponudnikov in sicer Facebook-a in LinkedIn-a. V ta namen oba ponudnika uporabljata piškotke, ki jih lahko izklopite v svojem brskalniku. Pravila uporabe teh gradnikov pa so opredeljena z varnostnimi politikami posameznega ponudnika, ki so dostopne na linkih zgoraj.

Piškotki na www.imex-trade.si

PHPSESSID Piškotek postavlja PHP, vsebuje šifro seje in traja do konca seje (do zaprtja brskalnika). Je obvezen za delovanje strani. Ne vsebuje nobenih osebnih podatkov.
_ga
_gat
Te piškotke postavlja Google Analytics za beleženje obiska strani (podrobnosti). Nekateri trajajo do konca seje, nekateri dlje. Niso obvezni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov.
complianceCookie Piškotek, ki vas obvesti, da spletna stran uporablja piškotke. Traja 14 dni in skrbi, da se v tem času obvestilo ne prikaže več.

 

 1. SPLETNI VTIČNIKI IN DOSTOP DO DRUŽABNIH OMREŽIJ

 

Na naši spletni strani omogočamo uporabo YouTube vtičnika (upravljavec je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA). YouTube pa upravlja Google. V primeru, da obiščete vsebino na naši spletni strani, ki vsebuje vtičnik za YouTube, je s tem vzpostavljena povezava z YouTubovimi strežniki, kar pomeni, da je YouTube seznanjen z vašim obiskom naše spletne strani.

Več o ravnanju s podatki uporabnikov YouTuba, si lahko preberete na njihovi spletni strani.

IMEX TRADE pri svojem delovanju uporablja tudi družbene medije, kot sta Facebook, Instagram in LinkedIn. Tako Facebook, Instagram kot LinkedIn delujejo skladno s svojimi pogoji uporabe in politika, ki opredeljujejo ravnanje z osebnimi podatki njihovih uporabnikov. Uporabnike opozarjamo, da so za kakršnekoli objave v družbenih medijih odgovorni sami in da je vsak uporabnik dolžan kakršnakoli vprašanja oz. uveljavljanje pravic nasloviti na posamezno družabno omrežje.

IMEX TRADE ne prevzema nikakršne odgovornosti povezane z aktivnostmi na družabnih omrežjih.

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

Glede obdelave osebnih podatkov imate naslednje pravice, ki so opisane spodaj:

 • Dostop do osebnih podatkov: od IMEX TRADE lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Popravek osebnih podatkov: od IMEX TRADE lahko zahtevate, da popravi oz. dopolni nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: od IMEX TRADE lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Izbris osebnih podatkov: od IMEX TRADE lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).
 • Izpis osebnih podatkov: od IMEX TRADE lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v Poglavju 2 te Politike. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam IMEX TRADE, zaradi preklica določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate na katerikoli način opredeljen v Poglavju 2 te Politike.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko kateregakoli kanala, ki je opredeljen v 2. poglavju te Politike. Prav tako so vam ti kontakti na voljo, v primeru, da potrebujete glede vaših pravic kakršnekoli dodatne informacije.

Imate pravico do vložitve pritožbe zoper nas pri informacijskem pooblaščencu, ki je pristojen nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov.

Pri IMEX TRADE skrbimo za ažurnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na info@imex-trade.si ali preko 01 562 33 80. V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za popravo oz. dopolnitev vaših osebnih podatkov.

IMEX TRADE si pridržuje pravico, da v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov), za namene identifikacije posameznika.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

 

Pri IMEX TRADE lahko spremenimo to Politiko. V primeru sprememb vas bomo o tem predhodno obvestili. Šteje se, da se strinjate z novo različico te Politiko, v primeru da po tem, ko stopi v veljavo nova različica te Politike, nadaljujete z uporabo naše spletne strani in drugih storitev, ki jih opredeljuje ta Politika.

 

V Trzinu, dne 25. 5. 2018